Slutbrugeraftale

Kunden og Barma benævnes hver for sig en “Part” og tilsammen “Partnere”

1. Oplysninger om vores bestemmelser

1.1. Barma leverer services som beskrevet på Barmas hjemmeside (herefter ”Service”). Servicen kan inkludere en eller flere af følgende ydelser: Learning Management System (”LMS”), ”Onbarding”, Barma Academy (”Academy”) og/eller Content Production (”Content”) og/eller  konsulentrådgivning (”Rådgivning”).

2. Definitioner

2.1. Kunden har købt alle de i punkt 1.1 services.  

2.2. Kunden er bekendt med, at de ydelser, der skal leveres af Barma via en LMS løsning sker ved anvendelse af eloomi A/S som underleverandør.

2.3. Barma uddanner i samarbejde med Kunden superbrugere hos Kunden, som skal kunne tage almindelig ”kundeservice” for almindelige medarbejdere eller frivillige hos Kunden i relation til LMS og Barma Academy. Dette kursus vil foregå online eller fysisk og vare mellem 1-3 timer. Kunden gør derudover fair-use brug af kundeservice hos henholdsvis Barma og eloomi A/S.

2.4. Herudover får Kunden:

  • Fri hosting
  • Fri fair-use storage
  • 30 mins adgang mdr. til en. Client Success Manager resource:
  • Fri how-to uddannelse inde i platformen
  • Fri vedligeholdelse og opgraderinger af platformen

2.5 Barma kan flytte kunden med 30 dages varsel til en anden LMS underleverandør.

3. Andre priser

3.1. Konsulent og produktionspris 950 kr. pr. time.