Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Barma Int ApS
CVR 43559249
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Danmark
Mail: barma@barma.dk
Tlf: +45 32 74 29 29

Priser

Prisen for Barma’s hygiejnekurser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der kan ses på hjemmesiden www.barma.dk. Alle priser i henhold til prislisten er Inkl. moms.

Brugernavn og login

Ved køb af barma’s hygiejnekursus bliver der tildelt et personligt password. Kurset kan påbegyndes straks efter du har modtaget din velkomstmail med loginoplysninger. Du vil modtage din velkomstmail med loginoplysninger indenfor 24 timer efter din betaling er gennemført.

Online betaling

Barma ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Beløbet trækkes på betalingskortet ved købet. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

EAN betaling

E-Faktura sendes elektronisk med en betalingsfrist på 8 dage. Du får adgang til kursussiderne og prøven indenfor 3 timer efter din tilmelding når EAN nr er oplyst på tilmeldingen. Ved tilmelding af Barma’s hygiejnekursus via EAN tilmelding for du udleveret login af Barma.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på købet fra det tidspunkt, hvor du har modtaget velkomst email. Fortryder du købet, bedes du skriftligt kontakte os via email på barma@barma.dk og meddele, at du gør brug af din fortrydelsesret. Du skal samtidig oplyse os om dit navn, evt. firma, brugernavn (din email adresse) og bankkonto, hvortil vi kan refundere betalingen.
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes:

  1. Hvis kurset er påbegyndt kan det ikke fortrydes

Kvalitets- og serviceniveau

Barma tilstræber at systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet året rundt. Dog er Barma berettiget til at afbryde driften, når teknisk vedligeholdelse eller sædvanlig vedligeholdelse kræver dette. Vedligeholdelser tilstræbes henlagt til perioden mellem kl. 24.00 og 06.00. Barma tilstræber at systemet kan benyttes til fejlfri driftsafvikling i 98 % af døgnets 24 timer beregnet over et år. Mindre betydningsfulde fejl, hvor enkelte funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde normal drift fragår ikke i systemets driftstid. Driftsændringer, som du er ansvarlig for, samt udefrakommende driftsforstyrrelser eller afbrydelser af din netforbindelse og lignende, er ikke omfattet af ovennævnte driftstid. Bama foretager dagligt backup af alle data, der er lagt i systemet af dig gennem Barma’s hygiejnekursus. Sidst gemte backup anvendes såfremt der har været nedbrud og reetableringen af systemet nødvendiggør det.

Fortrolighed og brugsret

Barma er forpligtet til at holde dit password hemmeligt, således disse ikke kan benyttes af tredjemand.
Barma har enhver ophavsret forbundet med systemet og du erhverver alene brugsretten til systemet.
Barma har tavshedspligt vedrørende dit kursus og prøven.

Forpligtelser overfor det offentlige

Barma stiller digitalt materiale til rådighed for dig. Det er alene dit ansvar at leve op til alle krav stillet af offentlige myndigheder.

Fejlmelding

Fejlmelding og support kan på følgende måde ske alle ugens dage mellem 9.00 og 17.00. Afhjælpning af fejl sker uden beregning for dig.

Force majeure

Barma er ikke ansvarlig i force majeure situationer.

Uoverensstemmelser og værneting

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem dig og Barma om forhold der udspringer af denne aftale, kan du klage til Barma, der er forpligtiget til at behandle sagen inden rimelig tid efter klagen er indgivet.

Såfremt du ikke får medhold eller klagen ikke behandles inden for ovennævnte frist kan du indbringe sagen for voldgift efter dansk rets almindelige voldgiftsregler. Barma’s hjemsted og værneting er Brabrand for salg til erhvervsdrivende. Ved salg til forbrugere, er forbrugerens hjemting rette værneting..

Bekræftelse af aftalen

Ved køb af Barma’s hygiejnekursus accepteres vilkårene.

Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på tlf: +45 32 74 29 29 eller mail: barma@barma.dk.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse og mailadresse.
Vi registrerer de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Barma ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige på barma.dk er Barma ApS.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: barma@barma.dk.

Klageadgang

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Ikrafttræden

Vilkårene i nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2019.